Veehouderij

Fleckvieh

In de stallen van natuurboerderij Bakhuis staan Fleckvieh stieren en jongvee. Fleckvieh is een dubbeldoel ras, dat houdt in dat ze voldoende melk produceren en tevens zeer geschikt zijn voor de vlees consumptie. Het dier zorgt goed voor zichzelf, waardoor medicijn gebruik zeer miniem nodig is.

De stieren en het vrouwelijk jongvee worden op ons melkveebedrijf geboren en als ze oud genoeg zijn brengen we ze naar de potstal op natuurboerderij bakhuis om groot te worden. Zodra het vrouwelijk jongvee een aantal maanden een kalf draagtĀ komt ze terug op ons melkveebedrijf. Hier krijgt ze een warm en ruim strohok om rustig te kunnen bevallen (afkalven).

Het jongvee loopt van het voorjaar tot en met de herfst buiten en is in die periode dus niet in de stal te bezichtigen. De stieren blijven het gehele jaar rond te bezichtigen in de stal.